Sinterklaas startpagina van Sinterklaas
Uitleg over de werking van de lijst
Sinterklaassites.nl is een verzameling van de populairste Sinterklaassites op het internet.

Het doel van Sinterklaassites.nl is het uitwisselen van bezoekers tussen de verschillende Sinterklaaswebsites. Sinterklaassites.nl heeft geen commercieel winstoogmerk. Deze pagina wordt ter beschikking gesteld aan de internetgemeenschap voor het promoten van Sinterklaassites.

Elke eigenaar van een Nederlandstalige Sinterklaassite mag meedoen aan Sinterklaassites.nl.
Door mee te doen aan Sinterklaassites.nl kunnen webmasters bezoekers tussen de verschillende Sinterklaassites uitwisselen. De sites die de meeste bezoekers naar Sinterklaassites.nl sturen komen bovenaan te staan.

Deelname is geheel gratis, dus als u een Sinterklaassite heeft kunt u zich direct aanmelden. Na aanmelding krijgt u een eigen link waarmee u bezoekers naar Sinterklaassites.nl dient te verwijzen. Gebruik alleen de link die u bij de aanmelding verkrijgt, anders worden uw bezoekers niet geteld en komt uw site niet op Sinterklaassites.nl te staan. Na de aanmelding dient u eerst eenmaal op de verkregen linkcode te klikken alvorens uw site op Sinterklaassites.nl zal verschijnen.

Plaatsing van een link naar Sinterklaassites.nl op uw eigen site is verplicht! Hier wordt scherp op toegezien! Sites die weigeren een link te plaatsen worden verwijderd.

Om in de lijst te blijven staan, dient u minimaal een bezoeker per maand vanaf uw site naar Sinterklaassites.nl te sturen (in de Sinterklaastijd zou dit geen problemen mogen opleveren). Wanneer u langere tijd geen bezoekers naar Sinterklaassites.nl stuurt zal uw site niet meer op Sinterklaassites.nl te zien zijn, uw site blijft echter wel in de database staan. Zodra een bezoeker dan op uw site op uw linkcode klikt komt uw site meteen weer op Sinterklaassites.nl te staan.

Het is niet toegestaan om Sinterklaassites.nl te laden in een pop-up of pop-under. Sites die van deze constructie gebruik maken of op een andere manier "vals spelen" worden zonder waarschuwing vooraf verwijderd.

Dochterpagina's van Startpagina.nl zijn uitgesloten van deelname aan Sinterklaassites.nl.

Aangemelde sites die niets met het onderwerp Sinterklaas te maken hebben, worden geplaatst op de lijst met adverteerders.

Het aantal IN en UIT
Als op uw site een bezoeker klikt op de link naar Sinterklaassites.nl wordt het aantal IN dat achter uw site staat met 1 verhoogd. Wanneer een bezoeker van Sinterklaassites.nl klikt op uw banner/link op Sinterklaassites.nl, dan wordt het aantal UIT met 1 verhoogd. Het aantal IN is het aantal bezoekers van uw site dat naar Sinterklaassites.nl toegaat, het aantal UIT is het aantal bezoekers dat vanaf Sinterklaasaites.nl naar uw site gaat. Een voorbeeld: achter uw site staat In: 16, Uit 56. Dit betekent dat er 16 bezoekers van uw site naar Sinterklaassites.nl gegaan zijn en dat u er 56 weer terug gekregen heeft. Deelname is in dit geval heel interessant. Het aantal IN en UIT wordt gemeten met unieke bezoekers per dag, als iemand op uw site bijvoorbeeld 10 keer op een dag op de link van Sinterklaassites.nl klikt, wordt hij toch als 1 bezoeker geteld, dit is om vals spelen te voorkomen, de bezoekers moeten echte bezoekers zijn en niet de webmaster van de betreffende site. De sites op Sinterklaassites.nl staan gerangschikt op aantal IN en daarna op aantal UIT. Om zo hoog mogelijk op Sinterklaassites.nl te komen staan kunt u een banner van Sinterklaassites.nl op een opvallende plaats op uw site plaatsen, waardoor er vanzelf meer bezoekers op zullen klikken. De aantallen IN en UIT zijn trouwens ook op te vragen wanneer u inlogt, u kunt dan niet alleen het aantal IN en UIT van deze week opvragen, maar ook het aantal IN en UIT vanaf het moment dat u zich heeft aangemeld.

Eenmaal per week worden alle tellers weer op nul gezet zodat ook pas aangemelde sites de mogelijkheid hebben bovenaan te komen.

Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties, neem dan even contact op.

Sinterklaassites.nl | Doorsturen | Contact | Banners | Site toevoegen | Site wijzigen